Strategické plánování

Na této stránce jsou vám k dispozici základní dokumenty ke strategickému plánování pro Počátky. celý proces je teprve na začátku, proto se jedná pouze o návrhy, ze kterých se bude vycházet a budou se dále rozpracovávat. 

Akční plány pro jednotlivé tematické skupiny:
Podklady pro rozhodování o budoucnosti města: