Penny

9/2019| Ústup investora ze záměru výstavby nájemních jednotek
V diskuzi zasedání zastupitelstva města Počátky ze dne 24. 9. 2019 se od pana starosty dozvídáme, že investor na základě nutnosti posuzování záměru podle zákona o EIA ustupuje z původní podoby projektu. Projekt bude přepracován, zřejmě půjde o maloobchodní prodejnu, ale již bez nájemních jednotek. Touto změnou dojde ke snížení prodejní plochy záměru a tím i zařazení do tzv. podlimitních záměrů, které nepodléhají posuzování podle zákona o EIA.
Mohlo by se zdát, že, z našeho pohledu nesmyslné dublování služeb typu “květinka”, lékárna, drogerie, je zažehnáno. Nicméně ve hře je využití tzv. “salámové metody”, kdy investor záměr rozdělí na dva či více podlimitních záměrů a ty poté i tak postupně realizuje.

08/2019| Závěry zjišťovacího řízení posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA)
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina posoudil v rámci zjišťovacího řízení možnost vlivu záměru výstavby Penny marketu a nájemních jednotek na životní prostředí. Na základě dostupných dokumentů, připomínek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti úředníci dospěli k závěru, že nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tudíž by měl být celý záměr posuzován podle zákona o EIA.
Pro občany Počátek to znamená, že se stavba zpozdí, ale zároveň lze očekávat, že investor vyřeší zásadní problémy záměru, jako například absenci posouzení vlivu poměrně velkého odběru provozu z počáteckého vodovodu na dostupnost vody.

07/2019| Výstavba Penny marketu a nájemních jednotek
Na konci července jsme podali vyjádření k oznámení o záměru výstavby Penny na okraji Počátek v rámci hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) na krajský úřad. Připomínek máme několik. Jedná se nám o nesoulad záměru s územním plánem města, ohrožení centra města a také plánované kácení cca 30 stromů. Jakmile se dozvíme něco nového, budeme Vás informovat.

2019 | První oficiální informace o záměru výstavby Penny a veřejná debata
Dlouhou dobu se o tam jen šuškalo. Reálné obrysy stavba Penny marketu a nájemních obchodních jednotek dostala až na zastupitelstvu města, kde se najednou mělo rozhodovat. Občané ani zastupitelé neměli dostatečné informace.

Z toho důvodu jsme 26. 3. 2019 uspořádali veřejnou besedu, kde se k výstavbě supermarketu mohli vyjádřit obyvatelé Počátek a blízkého okolí. Do diskusního panelu přijali pozvání zástupci vedení města, zástupci obchodů Flop a Coop a především zástupci investora, kteří obhajovali záměr před publikem. Debatu moderoval Jan Mazanec. Ač převažujícím hlasem byli obyvatelé těšící se z nízkých cen nového obchodu, zazněly i obavy o místní podnikatele a kritika výstavby na orné půdě na okraji města.


Na začátku měsíce července 2019 oznámil investor svůj záměr Krajskému úřadu kraje Vysočina v rámci posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Využili jsme možnosti a k záměru jsme úřadu poslali vyjádření s připomínkami. V rámci výstavby se plánuje s kácením zhruba 30 vzrostlých stromů. Nejasné jsou hodnoty ohledně hlukového zatížení okolní zástavby. Úřad jsme upozornili i na možné socio-ekonomické dopady záměru na centrum města. Ve vyjádření jsme navrhli vypracování socio-ekonomické studie, která by tento vliv objektivně posoudila. Pro život v centru města může být zásadní vznik nájemních obchodních jednotek v rámci výstavby. Proto jsme ve vyjádření navrhli další aktivní variantu, která by počítala pouze se stavbou prodejny Penny bez dalších obchodních jednotek.

Další dění kolem potenciální výstavby budeme dále sledovat a průběžně Vás informovat.

Za Společně pro Počátky, Michal Kešner

Napsali o nás:

Pelhřimovský deník

iDnes